Anti Stigma Café

Écht luisteren doet je verder kijken

Concept anti stigma café

Binnen de sfeer van een gezellig bruin café wordt, door middel van presentaties en interviews, aandacht besteed aan het fenomeen psychische kwetsbaarheid, herstel, stigma en zelfstigma. De opzet van de anti stigma café sessies zijn telkens hetzelfde. Er zal voor de pauze een presentatie gegeven worden door gastheer J.Kloet, psychiater met een psychische kwetsbaarheid. Daarbij zal ook aandacht besteed worden aan de dubbelrol als hulpverlener en de inzet van eigen kwetsbaarheid binnen de behandeling. Gastsprekers kunnen hier ook hun aandeel in leveren.

Na de pauze volgt steevast een interview met een cliënt rondom bovenstaande thema's. Het publiek mag daarbij interactief meedoen aan de discussie (college tour format). Dit maakt ook dat de vorm van het interview nooit helemaal vast kan staan daar de inbreng van publiek een belangrijke rol kan innemen. Kernthema's als psychische kwetsbaarheid, stigma/zelfstigma en wat heeft geholpen binnen het herstelproces zullen wel telkens aan bod komen.

Daarna volgt een interview met een hulpverlener die zelf van nabij te maken heeft gehad met psychische kwetsbaarheid . Daarbij zal uiteraard ook de eventuele dubbelrol als hulpverlener aan bod komen en hoe eigen opgedane ervaringen doorwerken in de rol als hulpverlener tot cliënten. Ook hierbij is wederom volop interactie mogelijk met het publiek.

Via dit format hoop ik meer verbinding te creëren tussen de belevingswerelden van zorgprofessionals en cliënten. Daarbij is het van essentieel belang dat er een oprechte belangstelling bestaat voor elkaars verhaal. Alleen dan kunnen we elkaar beter leren verstaan.

Begrip voor elkaars belevingswerelden zal stigma doen verminderen is hierbij mijn insteek.